Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Portálja Választások

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0016)

• Publikálva: 2014.10.07. 09:15

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. július 22.-én pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú „Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című konstrukciójára „Zalaegerszeg Megyei Jogú Város települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése” címmel, mely támogatásban részesült. A vonatkozó KEOP-1.1.1/C/13-2013-0016 számú támogatási szerződés 2014. március 24. napján aláírásra került.

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási rendszere magas színvonalú, a diverzifikált szelektív gyűjtési rendszernek köszönhetően országos viszonylatban is magas szelektív hulladékgyűjtési értékeket mutat. Jelen projekt részeként a hulladékgazdálkodási rendszer részleges kibővítésére kerül sor a házhoz menő szelektív gyűjtőterületbe bevont ingatlanok számának bővítésével, a szelektív hulladékgyűjtő szigetek számának növelésével és a költség-hatékonyságot javító informatikai fejlesztéssel. A projekt részeként szemléletformálási kampány lefolytatására kerül sor, a helyes hulladékgazdálkodási gyakorlat elterjesztése érdekében.

 A projekt keretében beszerzésre kerül:

 • 1 db tömörítő lapos hulladékgyűjtő jármű
 • 1 db forgódobos hulladékgyűjtő jármű
 • 1 db kétkaros konténerszállító jármű
 • 10 db mérlegelő adapter
 • 450 db 120 literes hulladékgyűjtő edény
 • 450 db 240 literes hulladékgyűjtő edény
 • 60 db hulladékgyűjtő konténer
 • 19 db GPS fedélzeti egység és egyéb kiegészítő eszközök.

 

Annak érdekében, hogy a lakosság megfelelő ismeretekkel rendelkezzen, széleskörű ismeretterjesztés és a szemlélet formálása, a környezettudatosság erősítése szükséges.

Jelen projektelem kifejezetten a lakosság ismereteinek bővítésére, annak gyakorlatban történő alkalmazására helyezi a hangsúlyt.

Az ismeretterjesztés, tudatformálás céljai:

 • a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés ismertetése a lakossággal, a szelektíven gyűjthető anyagok ismertetése, a hulladék sorsának ismertetése a gyűjtéstől, válogatáson át a hasznosításig. El kell oszlatni a kétségeket azzal kapcsolatban, hogy nem fajtánként kerül begyűjtésre a szelektív hulladék, illetve ismertetni, hogy miért van szükség a szelektív hulladékgyűjtő szigetek és hulladékudvarok megfelelő használatára is
 • a teljes hulladékgazdálkodási rendszer pontos megismerése, hogy a lakosok érezzék, ők is fontos részei a projektnek és a célok teljesítéséhez közös munkára van szükség
 • a hulladékkezelési díjakkal kapcsolatos általános tévhitek eloszlatása, kiemelten arra, hogy a szelektív gyűjtés eredményessége a közszolgáltatási díj növekedése ellenében hat, mivel az így realizált bevétel a közszolgáltatás díját csökkentő tényezőként kerül figyelembe vételre. Jelenleg a lakosság döntő hányada elfogadja azt a tévhitet, hogy a begyűjtött másodnyersanyagokból realizált bevétel a szolgáltató „extra haszna”.

 

A projekt elszámolható nettó összköltsége 259.900.000 forint. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 95 %-a, de legfeljebb 246.905.000 forint.