Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Portálja Választások

Felhívás a 2017/2018. tanév nyári tanítási szünetének időtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés biztosítása céljából

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére

bölcsődés, azaz öt hónapos kortól a 18. életév betöltéséig
a hátrányos helyzetű gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek

részére az alábbiak szerint:

2018.05.08. 12:53

"Idős hozzátartozót gondozó családtagok megterheltsége 2018" - kérdőív

„Idős hozzátartozót ápol? Kérjük, szánjon időt egy kérdőív kitöltésére! Válaszai segíthetik a szolgáltatások fejlesztését!”

http://www.kerdoivem.hu/kerdoiv/973908103/

2018.05.07. 14:14

INGYENES Digitális szakadék csökkentése tanfolyam Zalaegerszegen

A tanfolyam célja: A digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányába.

2018.04.25. 13:19

EGYÜTT 50 ÉVE

EGYÜTT 50 ÉVE Várjuk azon házaspárok jelentkezését, akik 2018-ban ünneplik 50. házassági évfordulójukat, és házassági esküjüket ünnepélyes keretek között szeretnék megerősíteni.

2018.04.24. 15:20

Monitoring

2018.01.30. 19:36

Tájékoztató a reklámhordozók építményadójáról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2017. november 23-i ülésnapján elfogadta a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) felhatalmazása alapján előterjesztett építményadóról szóló 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelet módosítását.

2018.01.05. 13:44

Zalaegerszeg közterületei

Zalaegerszeg összes közterületi elnevezése ABC sorrendben

2017.01.26. 19:20

Pályázat 40948 m2-es építési telek értékesítésére

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata munkahelyteremtő beruházás céljára nyilvános pályáztatás útján építési telekként kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant:

2014.08.11. 17:12

J E L E N T É S az egyéni vállalkozók 2011. évi hatósági ellenőrzéséről

Az egyéni vállalkozókra vonatkozó Uniós irányelvvel összhangban 2010. január 1-jétől kialakított új jogi szabályozás, az egyéni vállalkozás alapításával, a működő vállalkozást érintő adatok megváltozásával összefüggő engedélyezési rendszert megszüntette, egyidejűleg meghonosította a bejelentés rendszerét. Így a vállalkozó által benyújtott szabályos bejelentéssel, fennáll az egyéni vállalkozói tevékenység végzésének joga

2012.02.15. 15:30