Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Portálja Választások

„Zalaegerszeg Város Díszpolgára” és „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető címek adományozása

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 32/2004. (IX.24.) önkormányzati rendelete értelmében a közgyűlés "Zalaegerszeg Város Díszpolgára" legmagasabb helyi elismerési formájú kitüntető címet adományozhat azon személyek számára, akik hosszú időn át kifejtett munkásságukkal, a gazdasági, sport, kulturális, művészeti élet területén maradandó alkotásukkal különösképpen emelték vagy elősegítették a város fejlődését, előrehaladását, illetve azok számára, akik egész életművükkel hozzájárultak az egyetemes haladás, kultúra, művészet fejlődéséhez, s ezzel elősegítették a város tekintélyének és jó hírének növelését.

2018.02.08. 15:34

HIRDETMÉNY


Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017 évtől kezdődően méltó módon kívánja elismerni azon támogatókat, akik hozzájárulnak Zalaegerszeg sportszervezeteinek stabil működéséhez, akik a helyi sportélet területén fejtik ki önzetlen tevékenységüket.

A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 32/2004. (IX.24.) önkormányzati rendelet alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése „Sport mecénása díj”-at adományozhat olyan magánszemélynek vagy szervezetnek, aki/amely kiemelten támogatja a város sportéletében megvalósuló programokat, kiemelt szponzora a város sportszervezeteinek.

2018.02.08. 15:29

HÁZTARTÁSI VESZÉLYES HULLADÉK - MIT? HOVÁ? HOGYAN?

Általában minden háztartásban keletkezik veszélyes hulladék. Hogy ki hogyan szabadul meg tőle, az már másik kérdés. Vannak, akiket nem zavar, ha a használt étolajat a lefolyóba kell önteni vagy épp a lejárt gyógyszer végzi a kukában. De valljuk meg, hogy környezeti és egészségügyi szempontból nézve is jobb külön gyűjteni és a megfelelő helyeken ártalmatlanításra leadni ezeket a hulladékokat.

2018.02.08. 15:23

A zalaegerszegi Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda, valamint a Helyi Választási Iroda elérhetőségei

Hirdetmény a zalaegerszegi Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda, valamint a Helyi Választási Iroda elérhetőségeiről.

2018.02.08. 14:54

Orvosi rendelés és védőnői tanácsadás megváltozott helyszínen

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Egészségügyi Alapellátás Infrastrukturális fejlesztése c. TOP-6.6.1. számú pályázat keretében újabb rendelő, illetve védőnői tanácsadók felújítási munkálatai fejeződtek be, műszaki átadásuk megtörtént.

2018.02.08. 14:50

2018. MÁRCIUS HAVI ÉTKEZÉSI DÍJSZEDÉSI IDŐPONTOK

A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülőket, hogy 2018. FEBRUÁR hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:

2018.02.08. 14:47

Monitoring

2018.01.30. 19:36

Hirdetmény

Zalaegerszeg, Balatoni út 2/a. szám alatti, 2967 hrsz.-ú ingatlanon álló, 2967/A hrsz-ú társasház - hotel épület - átalakítására, bövítése ügyében - 2018. január 22-én indult, megismételt - közigazgatási hatósági eljárásban, 263- 4/2018 iktatószámon fuggő hatályú határozat született

2018.01.26. 14:03

Központi Orvosi Ügyelet megváltozott helyszínen, 2018. február 1-től!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c. TOP-6.6.1. számú projekt keretében a Zalaegerszeg, Botfy L. u. 1. szám alatti Központi Orvosi Ügyelet épületének felújítása elkezdődik. Az orvosi ügyelet (háziorvosi, valamint házi gyermekorvosi) helyszíne ezért 2018. február 1-től, előreláthatólag 2018. április 30-ig tervezett felújítási munkák időtartamára átmenetileg az alábbiak szerint változik:

2018.01.18. 11:23

Tájékoztató a reklámhordozók építményadójáról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2017. november 23-i ülésnapján elfogadta a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) felhatalmazása alapján előterjesztett építményadóról szóló 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelet módosítását.

2018.01.05. 13:44

A lakosság figyelmébe

A téli időjárásra tekintettel – a gyalogosok biztonságos közlekedése érdekében – felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a helyi rendelet előírásainak megfelelően
- az ingatlan előtti közterületi járda teljes területének,
- tömbtelken és úszótelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló területnek, az ingatlan előtti, valamint körülötte lévő 4 méter széles területsávnak
- az ingatlan használatában lévő, közterületre kihelyezett hulladékgyűjtő edényzet környezetében

a hó- és síkosságmentesítéséről gondoskodjanak, azaz a fenti területekről a havat le kell takarítani, illetőleg a területet síkosságmentessé kell tenni, szükség esetén naponta többször is.

2017.12.19. 15:02

Társasházak figyelmébe

Tisztelt Társasházi Közösségek!

A téli időjárásra tekintettel – a gyalogosok biztonságos közlekedése érdekében – kérjük, hogy

- a társasház előtti közterületi járda teljes területének,
- amennyiben a társasház tömbtelken vagy úszótelken található, abban az esetben az épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló területnek, illetve a társasház előtti, valamint körülötte lévő 4 méter széles területsávon belüli járdák
- a társasház használatában lévő, közterületre kihelyezett hulladékgyűjtő edényzet környezetének, valamint a megközelítésére szolgáló sétány

hó- és síkosságmentesítéséről gondoskodjanak, azaz a fenti területekről a havat le kell takarítani, illetőleg a területet síkosságmentessé kell tenni, szükség esetén naponta többször is.

2017.12.19. 14:30

Elindult a felnőttek képességeit vizsgáló PIAAC-felmérés

Szeptember 1-jén indult el Magyarországon a felnőttek készségeit mérő eddigi legátfogóbb nemzetközi kutatás, a PIAAC. A felmérés a 16 és 65 év közötti népesség mindennapi életben és a munkavégzés során használt alapkompetenciáit, azaz szövegértési, elemi olvasási, matematikai és IT problémamegoldó képességeit, valamint ezek munkaerőpiaci hasznosulását vizsgálja.

2017.09.11. 15:18

Orvosi rendelés és védőnői tanácsadás megváltozott helyszínen

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c. TOP-6.6.1. számú pályázat keretében a Zalaegerszeg, Andráshida u. 5. szám alatti házi gyermekorvosi rendelő, valamint védőnői tanácsadó felújítása elkezdődik. Az egészségügyi szolgáltatások helyszíne ezért 2017. szeptember 15-től, előreláthatólag 2018. április 30-ig tervezett felújítási munkák időtartamára az alábbiak szerint változik:

2017.09.07. 17:12

Zalaegerszeg közterületei

Zalaegerszeg összes közterületi elnevezése ABC sorrendben

2017.01.26. 19:20

Pályázat 40948 m2-es építési telek értékesítésére

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata munkahelyteremtő beruházás céljára nyilvános pályáztatás útján építési telekként kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant:

2014.08.11. 17:12

J E L E N T É S az egyéni vállalkozók 2011. évi hatósági ellenőrzéséről

Az egyéni vállalkozókra vonatkozó Uniós irányelvvel összhangban 2010. január 1-jétől kialakított új jogi szabályozás, az egyéni vállalkozás alapításával, a működő vállalkozást érintő adatok megváltozásával összefüggő engedélyezési rendszert megszüntette, egyidejűleg meghonosította a bejelentés rendszerét. Így a vállalkozó által benyújtott szabályos bejelentéssel, fennáll az egyéni vállalkozói tevékenység végzésének joga

2012.02.15. 15:30